» 02 - Huishoudbox van Groot Landelijk Onderzoek
Foto Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014

De opzet is simpel: de onderwerpen die in de uitgebreide vragenlijst vorm moeten krijgen zijn: seksueel geweld; huiselijk geweld en zinloos geweld. Seksueel Geweld is onder verdeeld in twee groepen, nl.: seksueel misbruik en incest. Huiselijk Geweld is onderverdeeld in twee groepen, nl.: lichamelijk geweld en geestelijk geweld en het Zinloos Geweld is ook onderverdeeld in twee groepen, nl.: zinloos geweld en discriminatie.

Hiervoor u heeft u het Groot Landelijk Onderzoek NL, met het eerste onderdeel: de Huishoudbox.
Het onderzoek is anoniem, doch een aantal gegevens zijn van belang om tellingen te kunnen maken.


Jos M. A. Stadhouder, voorzitter.
St.: Schouder Aan SchouderDit deel bestaat uit voornamelijk algemene vragen en is bestemd als sorteercriteria.a. postcode: [bv.: 3206] + 00000001 [dit getal wordt automatisch toegevoegd].
b. provincie: bv. Zuid Holland.
c. sekse: bv. man of vrouw.
d. leeftijd: bv. 19 jaar.
e. beroep: bv. Veiligheidsman [bij leerling of leraar vul onderwijsvorm in].
f. geloof: bv. R.K.
g. politiek: bv. GEEN.
h. Burgerlijke staat: bv. Vrijgezel of weduwnaar
i. Vorm van onderwijs: bv.: R.K.- basisschool
j. Heeft één van de punten zelf meegemaakt: nee, Ja of Geen Mening
k. Heeft twéé van de punten zelf meegemaakt: Nee, Ja of Geen Mening
l. Heeft drié van de punten zelf meegemaakt: Nee, Ja of Geen Mening
m. Heeft alle punten zelf meegemaakt: Nee, Ja of Geen Mening
Huishoudbox:

Deze huishoudbox kunt u te allen tijde invullen en bent u daarna niet verplicht om door te gaan. Aan het eind krijgt u de vraag of u door wilt gaan en dan pas gaat u stap voor stap door alle boxen heen. Hieruit kunt u niet meer stoppen en zal u de gehele enquête moeten afmaken.

1. Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw

2. Wat is uw leeftijd?
 Van 0 t/m 7
 Van 8 t/m 11 jaar
 Van 11 t/m 15 jaar
 Van 16 t/m 21 jaar
 Van 22 t/m 30 jaar
 Van 31 t/m 40 jaar
 Van 41 t/m 50 jaar
 Van 51 t/m 60 jaar
 Van 61 t/m 70 jaar
 Van 71 t/m 80 jaar
 Van 81 t/m 90 jaar
 Van 91 t/m 100 jaar
 Boven de 100 jaar

3. Wat is uw postcode [bv.: 3206] – dus géén LETTERS erbij plaatsten.
 Hieronder invullen.
+ 00000001

4. Wat is uw culturele achtergrond?
 Nederland
 Nederlandse Antillen
 Suriname
 Marokko
 Suriname
 Afghanistan
 China
 Turkije
 Anders, nl.:________________________

5. Bent U een van de volgende personen?
 Kind inwonend bij beide 'eigen' ouders
 Kind inwonend bij één ouder; zo ja bij wie?
 Vader
 Moeder
 Stiefvader
 Stiefmoeder
 Pleegvader
 Pleegmoeder
 Kind inwonend bij één 'echte' ouder plus één 'nieuwe' ouder. Welke combinatie?
 Moeder + stiefvader
 Vader + stiefmoeder
 Anders, nl.:________________________
 Zelfstandig wonend kind
 Volwassenen; wat is uw burgerlijke staat?
 Vrijgezel
 Gehuwd
 Gescheiden
 Weduwe
 Weduwnaar
 Samenwonend met een man
 Samenwonend met een vrouw

6. Wat is uw beroep en/of functie?
 Anders: ____________________________
 Leerling, waar?
 Basisschool
 Voortgezet onderwijs
 Middelbaar onderwijs
 Hoger onderwijs
 Universiteit
 Leraar, waar?
 Basisschool
 Voortgezet onderwijs
 Middelbaar onderwijs
 Hoger onderwijs
 Universiteit
 Ouder / opvoeder
 Belangstellende
 Anders, nl.:________________________

7. Zit u op een bepaalde vorm van onderwijs?
 Ja, welke vorm van onderwijs is dat?
 Basisschool bovenbouw
 Voortgezet onderwijs onderbouw
 Voortgezet onderwijs bovenbouw
 M.A.V.O.
 H.A.V.O.
 V.W.O.
 M.B.O.
 H.B.O.
 Universiteit
 Anders, nl.:________________________
 Nee
 Anders, nl.:________________________

8. Waar bestaat het gezin uit [meerdere antwoorden mogelijk]?
 Vader
 Moeder
 Stiefvader
 Stiefmoeder
 Één broer
 Één zus
 Meerdere broers, aantal:______
 Meerdere zussen,________
 Anders, nl.:________________________

9. Wat zijn de [eventuele] beroepen van uw gezinsleden?
 Vader_________________________
 Moeder________________________
 Stiefvader_______________________
 Stiefmoeder_____________________
 Broer/zus________________________
 Zus/broer_________________________
 Halfbroer_________________________
 Halfzus __________________________
 Anders, nl.:________________________

10. Wanneer u meerdere broers en/of zussen heeft; het hoeveelste kind bent u dan?
 1e, oudste of enigst kind.
 2e
 3e
 4e
 5e
 6e
 7e
 8e
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

11. Hoe vervoert u zichzelf? [bv.: naar school, werk, e.d.]
 Lopend
 Per fiets
 Per bromfiets
 Per scooter
 Per motor
 Per auto
 Per tram, bus en/of metro; openbaar vervoer
 Per trein
 Anders, nl.:________________________

12. Hoe heeft u dit onderzoek [enquête] in uw bezit gekregen?
 Via school en/of onderwijsinstelling
 Via de post
 Via een tijdschrift
 Via internet
 Anders, nl.:________________________

13. Hoe was uw eerste reactie op dit onderzoek?
 Het wekte mijn interesse op.
 Het wekt NIET mijn interesse op.
 Anders, nl.:________________________

14. Wat vindt u van de inhoud van dit onderzoek?
 Heel goed samengesteld en van inhoud.
 Het was NIET interessant voor mij.
 Ik had het mij anders voorgesteld.
 Anders, nl.:________________________


U sluit nu de huishoud box af en u kunt na de volgende vraag stoppen of doorgaan. Indien u de vraag met: NEE beantwoord, dan bent u nu klaar, doch wanneer u de vraag met: JA beantwoord, dan gaat u naar de volgende box en kunt u verder gaan met de enquête tot u alle onderdelen bent doorgelopen en alle vragen hebt beantwoord.
Indien u nu stopt, zal een nummer zichtbaar worden, die u kunt gebruiken mocht u later alsnog dit onderzoek [enquête] willen maken. Door het nummer in te vullen gaat u verder waar u gebleven was of vanaf het punt waar u dit onderzoek verlaten heeft.

1. Ik ben klaar met de huishoud box. De laatste vraag is nu: wilt u verder gaan of stoppen?
 Ja, ik wil verder gaan met de volgende 6 boxen.
 Nee. Ik stop hiermee.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________Succes gewenst, Jos M. A. Stadhouder.Lees het debuutboek van auteur: Jos Stadhouder, voorzitter&ervaringsdeskundige van Stichting Schouder Aan Schouder en klik op onderstaande URL.

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© SAS2000 - JMA Stadhouder 2012

**********************************************************
„Huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring slecht bespreekbaar”.

14-02-2012 08:15 | gewijzigd 14-02-2012 13:00 | Binnenlandredactie

UTRECHT – Slachtoffers van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring durven nauwelijks over hun problemen te praten. De kerkelijke omgeving zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vroegtijdig signaleren én bespreekbaar maken van het geweld.

Dat stellen de auteurs van een dinsdagochtend verschenen verkennend onderzoek van Movisie, landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Voor het rapport ”De mantel der liefde” spraken zij onder anderen met vijf onderzoekers en dertien hulpverleners. Van de laatste groep is ruim de helft werkzaam bij christelijke instellingen zoals Eleos, SGJ Christelijke Jeugdzorg en De Vluchtheuvel. Ook werden medewerkers bevraagd van niet-christelijke instanties die werkzaam zijn in de biblebelt, waaronder een abortuskliniek, een Bureau Jeugdzorg en een Steunpunt Huiselijk Geweld en Overlast.

Uit de gesprekken komt naar voren dat lichamelijk, seksueel of psychisch geweld in orthodox-protestantse gezinnen soms relatief lang voortduurt. Daarbij speelt schaamte om ermee naar buiten te treden een rol, evenals angst dat het slachtoffer door de gemeenschap „verstoten” kan worden. Ook door een „verbod op echtscheiding” kan huiselijk geweld langdurig plaatshebben. „Het slachtoffer mag dan niet weg, de pleger heeft minder noodzaak om met het geweld te stoppen”.

De aanleiding voor huiselijk geweld in bevindelijk gereformeerde, orthodox-gereformeerde en evangelische kringen ligt onder meer in conflicten over „traditionele opvattingen over (homo)seksualiteit, huwelijk en echtscheiding, maar ook opvattingen over het geloof en kerkbezoek”. In een aantal gevallen zou er sprake zijn van „huwelijksdwang”.

Ouders zouden zich soms verzetten tegen een huwelijk van hun zoon of dochter met iemand van een „verkeerde kerk.” Soms wordt een kind dat voor zo’n relatie kiest, de deur gewezen. Als er sprake is van een homoseksuele verhouding loopt een kind de kans „verstoten te worden uit de familie en uit de kerk”. De bespreekbaarheid van een andere geaardheid lijkt volgens de onderzoekers wel toe te nemen.

Verstoting uit de familie en de gemeenschap wordt volgens het onderzoek „vaak genoemd.” Psychisch geweld richting kinderen in de vorm van „chantage, manipulatie en bedreiging” komen eveneens regelmatig naar voren. Het onderzoek richtte zich echter niet op de vraag of dit in orthodox-protestantse gezinnen meer voorkomt dan daarbuiten. In de studie ontbreekt cijfermateriaal.

Het rapport doet de aanbeveling nader onderzoek te doen naar seksueel misbruik van met name meisjes. Meerdere respondenten brachten deze problematiek ter sprake. Overigens wordt geweld en incest in de meeste gezinnen „streng afgekeurd”. Een sterk normbesef vanuit de geloofsovertuiging wordt als een van de beschermende factoren tegen huiselijk geweld gezien.

In kerken zou de openheid over geweld in christelijke gezinnen toenemen. Het rapport pleit ervoor deze tendens te versterken. „Het geeft een krachtig signaal af wanneer kerken zich duidelijk uitspreken tegen geweld in het gezin.”

Tijdens huisbezoeken worden signalen van geweld soms goed opgevangen, maar ook op dit vlak valt er de nodige winst te behalen, aldus de onderzoekers. Zij stellen dat ambtsdragers in een aantal gevallen te lang wachten met het inschakelen van professionele hulp.

Predikanten en ouderlingen zouden door middel van trainingen moeten worden toegerust in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Ook het organiseren van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten wordt aanbevolen.

Movisie bepleit meer samenwerking tussen christelijke en algemene hulpinstellingen. Een deel van de orthodox-christelijke slachtoffers zou bewust hulp zoeken buiten de eigen kring. De hulp die daar geboden wordt sluit echter „vaak niet goed aan bij de taal en cultuur van deze doelgroep. Dit heeft tot resultaat dat cliënten eerder afhaken en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

Vanwege een mogelijk groeiende kloof tussen orthodox-protestantse ouders en hun kinderen pleiten de onderzoekers ervoor meer bekendheid te geven aan opvoedcursussen. Deze zouden specifiek aandacht moeten geven aan het beter bespreekbaar maken van gevoelig liggende thema’s zoals partnerkeuze en seksualiteit.


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Website: SAS2000

 • Dit is de website van stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse http://www.sas2000.mysites.nl

Website: lulu.com

 • Op onderstaand website-adres kunt u het boek bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van en door auteur Jos M. A. Stadhouder http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

Website: Facebook

 • Ook de voorzitter & ervaringsdeskundige heeft zijn 'eigen' Facebook-pagina en u bent welkom om toegevoegd te worden als vriend van de stichting. http://www.facebook.com/jos.stadhouder

Website: Lindenberg

 • Commissie Lindeberg wilt dat lotgenoten meedenken, dus klik op onderstaand URL: http://www.rkk.nl/actualiteit/2011/detail_objectID727115_FJaar2011.html

Website: Samson

 • Dit is de site van een onderzoekcommissie die heet: Samson. http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

Website: NuJij.nl

 • Digitale krant met veel artikels over seksueel misbruik & incest. http://www.nujij.nl/?zoek=seksueel+misbruik#axzz1Zco419cr

Website: Verschueren

 • Website met meerdere links naar andere sites die over seksueel misbruik informeren: http://www.verschueren.at/literatuurlijst_seksueel_misbruik_5.html

Website: Huiselijk Gewel

 • Alles wat u wilt weten over huiselijk geweld, misbruik e.d. http://www.huiselijkgeweld.nl/contact

Website: Meldpunt.....

 • Deze site geeft u de mogelijkheid om ALLE misbruikzaken, betreffende RKK, te melden op onderstaand URL: http://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/Paginas/default.aspx

Website: KLOKK

 • Stichting: Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik Voor lotgenotencontact en samenkomsten. http://www.klokk.nl/

My friend DJ: Eros Angel

 • More information of Eros Angel as DJ Magic His Personal Website http://erosangel.webs.com

Copyright 2002-2018